सेफ अनिल नेमकुलका लेखहरु

चिकेन अलाकिप

चिकेन ब्रेस्टलाई बीचमा स्लाइस गरी काटेर मसरुम, बटर, धनियाँ तथा गढकिनसँग मोलेर राख्ने । साइड–साइडमा अण्डाको लेप लगाइदिने । मैदामा डुबाउने त्यसपछि घोलेर राखेको अण्डामा डुबाई ब्रेडकममा हाल्ने । त्यसलाई १० मिनेट डिफ्रिजमा राख्ने । बाहिर निकालेपछि स्लो हिटमा पकाउने ।

सेफ अनिल नेमकुल, आश्विन २, २०७५

-- पुरा पढ्नुहोस् --